Програма за одбележување на 8-ми Октомври, Денот на ослободувањето на Крива Паланка

Програма за одбележување на 8-ми Октомври, Денот на ослободување на Крива Паланка

8-ми Октомври

12.00 Свечена Седница на Советот на општина   Крива Паланка
13.00 Полагање на свежо цвеќе на споменикот пред зградата на Општина Крива Паланка
13.20
Свечено пуштање на Велосипедско ролерската патека
14.00
Свечено пуштање на локален пат во с. Конопница маала Стамболици – маала Деловодци
14.30 Промоција на книга од Живко Ц. Стојановски и отварање на изложба на карикатури на тема „Снаа- Свекрва“

11-ти Октомври

12.00 Полагање на свежо цвеќе на споменикот пред  зградата на Општина Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник
Арсенчо Алексовски