Претставата „Од кол на кол“ на театарскиот фестивал „Свети Јоаким Осоговски“

Претставата „Од кол на кол“ на Народниот театар „Марко Цепенков“ од Прилеп, во сабота беше изведена во рамки на театарскиот фестивал „Свети Јоаким Осоговски“.