Покана за изложба на дела од 27-та ликовна колонија „Свети Јоаким Осоговски“