Меѓународен фолклорен фестивал „Свети Јоаким Осоговски“

emiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Strong” />

ПРОГРАМА ЗА ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛСВЕТИ ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ 2013

Прв ден (недела) 25.08.2013 19:00 часот на Плоштад во Крива Паланка

– КУД Карпош-Крива Паланка- Македонија

– Измир- Турција

-Бор- Србија

– Софија – Бугарија

ФА Студио Етнос-Македонија

Самбервил- Белгија

ФА Китка Ораовица- Радовиш-Македонија

Лугош-Романија

– КУЗ Фолклористи-Крива Паланка-Македонија

Турска Република – Северен Кипар

КУД Карпош-Куманово-Македонија

КУД 8-ми Октомври Крива Паланка-Македонија

Втор ден (понеделник) 26.08.2013 година 19:00 часот на Плоштад во Крива Паланка

Турска Република – Северен Кипар

Радовиш-Македонија

Кустендил – Бугарија

Бор-Србија

8-ми Октомври-Крива Паланка-Македонија

Измир- Турција

-Самбервил- Белгија

-КУЗ Фолклористи-Крива Паланка-Македонија

Лугош-Романија

– КУД Карпош-Крива Паланка- Македонија

Трет ден (вторник) 27.08.2013 година 19:00 часот на Плоштад во Крива Паланка

-Самбервил- Белгија

8-ми Октомври-Крива Паланка-Македонија

-Дупница- Бугарија

Турска Република – Северен Кипар

– КУД Карпош-Крива Паланка- Македонија

Лугош-Романија

Бор-Србија

-Пробиштип -Македонија

-Фолклористи-Крива Паланка-Македонија

Измир- Турција


ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА