Проект „Размена на искуства и информации во индустријата за производство на вино – начин за прекуграничен економски развој“

Здружението РЦС „ СПЕКТАР “ е во фаза на имлементација на проектот „Размена на искуства и информации во индустријата за производство на вино – начин за прекуграничен економски развој“ со број 2007CB16IPO007-2011-2-02 и грант договор RD – 02-29-243/16.05.2013, финансиран од Европската Унија преку ИПА програмата за прекугранична соработка помеѓу Р. Бугарија и Р. Македонија.

Повеќе