Покана за концерт на камерен ансамбл „Арс Барока“ од Р.Бугарија