Уписни рокови и активности во СОУ „Ѓорче Петров“

По завршување на учебната година актуелни се запишувањата во средните училишта.СОУ „Ѓорче Петров“ од Крива Паланка ги нуди сите услови за образовани кадри од гимназиското образование и средното стручно образование, стручен и соодветен наставен кадар и опремени кабинети за изведување на практичната настава. По завршување на првиот уписен рок (прво и второ пријавување) слободни места има и за вториот уписен рок, истакна директорот Миле Милковски.