Презентација на Програмата за користење на средствата од инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Eвропската унија (ИПАРД) за периодот 2007-2013 година

emiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Strong” /> Стопанската комора на Македонија во соработка со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, денес во Големата сала на општина Крива Паланка одржа бесплатна презентација на ИПАРД Пограмата на тема „Новите можности за реализација на вашите инвестициони проекти согласно ИПАРД Програмата“.

Презентерот Василка Тамбуркова пред присутните особено се осврна на новите доплонувања, т.е. четвртата модификација на Програмата, се со цел подетално запознавање со поволностите за реализација на инвестиционите проекти.

Во прилог имате можност да ја погледнете презентацијата

ИПАРД – Европски можности за македонското земјоделство