Покана за учество на работилница за развивање на активности во рамки на Биосферен резерват

Почитувани,
Ве покануваме да земете учество на работилницата за развивање на активности во рамки на Биосферен резерват, на 28 јуни, во просториите на Градскиот музеј на Крива Паланка, со почеток од 16 часот, на која ќе разговараме подетално за биосферните резеврати и развивањето на проекти во рамките на истите. Воедно, ова ќе биде можност за воспоставување или зајакнување на соработката на различните организации од регионот, што е од неопходно значење за развојот на целото подрачје.

Повеќе