Меѓународна планинска трансверзала 4М

Покана за учество на Меѓународната планинска трансверзала 4М