Изложба на витражни слики во ученичкиот дом „Боро Менков“