Избрани најубаво новогодишно украсени дом и деловен објект

По повод акцијата за доделување на награди за најубаво новогодишно  украсен дом  и најубаво новогодишно украсен деловен  објект,  дуќан,  организирана од страна на општина Крива Паланка, Комисијата формирана од страна на Градоначалникот изврши избор  на најдобрите  и тоа:

  • За најубаво новогодишен украсен дом  е  избран  домот на семејството Јовевски, на улица ,,8-ми Октомври“ бр.179,   Крива Паланка.


  • Најубаво новогодишен украсен деловен објект е објектот/ ресторант ТП ,,Облаче Комерц“ на ул. „Коце Металец“ бб Крива Паланка.