Новогодишно обраќање на градоначалникот

Почитувани,
Секоја општина се стреми кон тоа да биде успешна, а секоја успешна општина, на крајот од годината  ги сумира  сработените проекти во претходната година и проектира планови со кои настојува да биде уште поуспешна во идната година. Успешноста, пак, е критериум, кој го мериме според реализираните проекти и нивните бенефити за заедницата и нејзините граѓани.

Новогодишно обраќање на градоначалникот г.Арсенчо Алексовски