Градоначалникот Арсенчо Алексовски во редовна работна посета на дел од градежните активности кои се одвиваат во Oпштината

Општина Крива Паланка започна со припрема за изведување на градежните работи за асфалтирање на  улиците „Ристена Гогова“ и „Македонска“. Улицата Ристена Гогова ќе се асфалтира во должина од 240 метри, а ширина 4 метри, додека улицата Македонска ќе се асфалтира во должина од 180 метри, а во ширина 3,5 метри.

Со изведување на градежните работи се планира да се постават ивичњаци и да се реши атмосферската канализација.

Изведувач на градежните работи е ГП „Гранит“.