Од 17 септември затворен дел од главната улица Свети Јоаким Осоговски