Детски градинки

Општинска јавна установа
ДЕТСКА ГРАДИНКА „Детелинка“

ОЈУДГ Детелинка –  е формирана во осумдесетите години, како една група со околу 25 деца. Денеска градинката располага со три објекти, и вкупно 230 деца распоредени во 4 полудневни групи, 2 групи јасли , 4 групи на деца во градинка и една комбинирана. Проектираниот капацитет на трите објекти е 315 деца.

Адреса: ул.Св.Јоаким Осоговски бр. 51, 1330 Крива Паланка
Телефон/Факс: 031/ 375 527
e-mail:ojudg_detelinka@yahoo.com

 

 

 

Големина на фонт
Контраст