Привршува изградбата на потпорните ѕидови на локалниот пат кон с.Станци

Општина Крива Паланка заедно со Aгенцијата за државни патишта ги привршуваат активностите околу изградба на потпорните ѕидови по должината на локалниот пат од Крива Паланка до с.Станци. Вкупно се завршуваат пет потпорни ѕидови со вкупна должина од околу 208 метри со променлива висина. Работите се одвиваат согласно  предвидената динамика и се очекува да се заврши во предвидениот рок.