Совет на општина Крива Паланка

Советот на Општина Крива Паланка е претставнички орган и го сочинуваат 19 (деветнаесет) членови на Советот, како претставници на граѓаните, избрани на општи, непосредни и слободни избори со тајно гласање.

 

Совет на Општина Крива Паланка 2013 – 2017

ПРЕТСЕДАТЕЛ

БОРЧЕ СТОЈЧЕВСКИ

Политичка партија: ВМРО – ДПМНЕ

СОВЕТНИЦИ

МИЛКА МИТОВСКА

Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ

ОЛИВЕР БОШКОВСКИ

Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ

МОМЕ КРСТЕВСКИ

Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ

ГОРДАНА СТОЈАНОВСКА

Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ

ВЛАТКО РИСТОВСКИ

Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ

КАРАНФИЛКО СТАНКОВСКИ

Политичка партија:

СОФИЈА НИКОЛОВСКА

Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ

ЗОРАН ЦВЕТКОВСКИ

Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ

БОРЈАНЧО МИЦЕВСКИ

Политичка партија: СДСМ

ИЗАБЕЛА ПАВЛОВСКА

Политичка партија: СДСМ

БРАНКО СТАМЕНКОВСКИ

Политичка партија: СДСМ

РАТКО ПАВЛОВСКИ

Политичка партија: НСДП

СЛАЃАНА ЈОВАНОВСКА – БЕЌАРОВА

Политичка партија: СДСМ

МИЛЕ ТРАЈКОВСКИ

Политичка партија: СДСМ

СОЊА МАЗАКОВА

Политичка партија: ЛДП

СТЕФАН МАКСИМОВСКИ

Политичка партија: СДСМ

СРЕТИМИР НИКОЛОВСКИ

Политичка партија: ДОМ

РАДЕ СТАНКОВСКИ

Политичка партија: ДОМ