Покана за учество на обука

Фондација Евро Центар во соработка со Општина Крива Паланка, а финансиски поддржана од ФООМ, ќе започне со реализација на четири, дводневни обуки за управување со лични финансии.Обуката е составена од два модули: „Планирај ја својата иднина“ и “Управување со долгови“.

Покана за учество на обука
Пријава за обука
Флаер