Санација на потпорни ѕидови

Општина  Крива Паланка  продолжува со санација на критичните места каде постојат   паднати потпорни ѕидови  кои се дел  од придружните објекти на  градските улици.  Така  во текот на минатата недела  беше саниран паднат потпорен ѕид на улица  „8-ми октомври“ со должина од 10 метри и висина на ѕидот од 2.5 метри. Општината и во наредниот период, во рамките на своите можности, ќе продолжи со овие активности.