Осветлена улицата Св.Јоаким Осоговски во најтемниот дел