Честитки за 8 Март

Градоначалник на Општина Крива Паланка
Арсенчо Алексовски