Новогодишно обраќање на Градоначалникот

На седницата на Совет што се одржа на 26.12.2011 година, Градоначалникот Арсенчо Алексовски го имаше своето годишно обраќање пред советниците. Тој меѓу другото истакна

и во 2012-та не очекува напорна и макотрпна работа во остварувањето на новите програми и планирани активности. Ни останува уште многу работа на започнатите проекти, од кои повеќето се капитални и од особена важност за целата општина, а продолжуваме и со нова развојна политика за подобрување на квалитетот на живеење во општината. Имаме одговорна задача да ги искористиме  сите ресурси за поттикнување на локалниот економски развој, урбанизацијата на градските и рурални подрачја, да ја спречиме миграцијата на младите квалифицирани кадри, да ги зголемиме можностите за вработување и намалување на сиромаштијата…

Новогодишно обраќање на Градоначалникот

Големина на фонт
Контраст