Вонредна седница на Совет

Врз основа на член 66 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  свикува (вонредна)  35-та седница на Советот на Општина Крива Паланка за 17.11.2011 година (четврток) во 14 часот. Седницата ќе се одржи со следниот

Д н е в е н   р е д:

1. Информација за состојбата во животната средина по настанатата хаварија на јаловиштето на рудникот „Тораница“ – Крива Паланка.

Совет на општина Крива Паланка
Претседател,
Милка Митовска

Големина на фонт
Контраст