Писмо од г.Славомир Ковалевски

Градоначалникот Арсенчо Алексовски доби писмо од градоначалникот на Млава, г. Славомир Ковалевски во кое покрај другото се поканува да ја посети Млава во рамките на проектот кој ќе биде  аплициран во рамките на Програмата „Европа за граѓаните“, кога и официјално ќе биде потпишан Договорот за соработка помеѓу општините Крива Паланка и Млава.