Добитници на стипендии за учебната 2011/2012 година

Резултати по спроведената постапка за доделување на стипендии за 2011/2012 година за поддршка на млади таленти ученици средношколци и студенти од општина Крива Паланка.

РАНГ ЛИСТА