Новогодишни празнувања во Крива Паланка

Општина Крива Паланка во пресрет на 2019 година организира НОВОГОДИШНИ ПРАЗНУВАЊА.