Запишани првачиња во учебната 2011/2012 година

Според добиените податоците од страна на училиштата  во Општина Крива Паланка во текот на месец мај 2011 година се запишани вкупно 193 првачиња во двете основни училишта и тоа во ООУ Илинден 85 ученика и во ОУ Јоаким Крчовски  108 ученика. Годинава според списокот добиен од матичната служба на МВР  во реонот на Општина Крива Паланка  треба да се запишат 223 првачиња.

Но тоа не е конечна бројка, бидејки треба да се изземат децата кои се иселени надвор од нашата општина и деца кои поради здравствени причини не можат да појдат во прво одделение.

Се очекува останатите да се запишат до септември кога ќе ја имаме вистинската слика за бројот на првачиња.

Големина на фонт
Контраст