Одржана јавна презентација

Вчера со почеток во 10 часот во просториите на Општина Крива Паланка се одржа јавна презентација на Извештајот за стратегиска  оцена на животна средина за Детален урбанистички план за дел од урбан модул „Стар Пролетер“ општина Крива Паланка. Извештајот беше презентиран од страна на  Деконс –Ема, Друштво за Еколошки Консалтинг.

Големина на фонт
Контраст