Два локални патни правци финансирани од ЕБОР

Два локални патни правци, Крива Паланка – с.Мартиница и с.Конопница – с.Мождивањак, ќе се градат со финансии од Европската банка за обнова и развој.

Листа на патишта од Источна Македонија кои ќе се тендерираат во Тендер 1 на ЕБОР.