Мониторинг на работата на Советот

Граѓанската асоцијација МОСТ, во периодот од февруари 2010 година, до јануари 2011 во општините Крива Паланка, Гостивар, Штип, Осломеј, Дебарца и Могила го спроведуваше проектот “Одговорна, транспарентна и кооперативна Локална самоуправа”. Во рамките на истиот беа издадени два извештаи “Мојот советник” и организирани 6 јавни дебати за утврдување на приоритетите на општинско ниво.

Мониторинг на работата на Советот на Општина Крива Паланка

Големина на фонт
Контраст