Крива Паланка се збратими со Банско

Општина Крива Паланка се збратими со Банско, Р.Бугарија. Со тоа Општината доби уште еден европски партнер. Инаку општина Крива Паланка е збратимена со општина Дупница, Р.Бугарија, општина Вршац, Р. Србија, а неодамна преку европската програма за збратимување се збратими со Млава, Поласка. 

Општина Банско има големо искуство во искористувањето на европските фондови, пред се за развој на туризмот, што секако претставува големе можност за нашата општина во понатамошната соработка во рамките на програмите на ЕУ за прекугранична соработка. 

Писмо од градоначалникот на Банско

Решение на Советот на општина Банско за збратимување

Големина на фонт
Контраст