Меѓународен театарски фестивал „Свети Јоаким Осоговски“ 2017

Програма на Меѓународниот театарски фестивал „Свети Јоаким Осоговски“ 2017

https://www.facebook.com/mtfsvjoakim.osogovski.9