Санирана улицата „8 Октомври“

Во рамките на редовното тековно одржување во месец октомври, Одделението за изградба и  одржување  на комунална инфраструктура ја  санираше улицата „8 Октомври“ и тоа од централното градско подрачје па се до м.в. „Маневски Мост“,  каде беа вградени преку 90 тони асфалт.

Оваа улица е една од најфрекфентните во градот и  веќе долго време претставуваше  главен проблем во градот поради лошата состоба во којашто се наоѓаше последните неколку години.

Големина на фонт
Контраст