РИОН 2010

Од 8 до 11 октомври, во село Станци, општина Крива Паланка, се одржа Републичкиот извиднички ориентационен натпревар (РИОН 2010). Натпреварувачкиот логор беше сместен во основното училиште во село Станци, а домаќин на РИОН 2010 беше Извидничкиот одред ,,Наум НаумовскиБорче од Крива Паланка.

На РИОН 2010 земаа учество 80 извидници од следните извиднички одреди од Република Македонија:

1.Извиднички одред ,,Наум НаумовскиБорче од Крива Паланка

2. Извиднички одред ,,Скаут од Куманово

3.Извиднички одред ,,Димитар Влахов од Велес

4. Извидничко поречански одред ,,Јадран од Скопје

5. Извидничко поречански одред ,,Галеб од Скопје.

6.Извиднички одред ,,Браќа Миладиновци од Скопје

7.Извиднички одред ,,Методија МитевскиБрицоод Скопје.

 На РИОН 2010 во натпреварувачкиот дел земаа учество вкупно 10 екипи.

 Пласман во машка конкуренција:

1 место: Извиднички одред ,,Скаутод Куманово.

2 место: Извиднички одред ,,Методија МитевскиБрицо“ од Скопје.

3 место: Извидничко поречански одред ,,Јадран од Скопје

 Пласман во женска конкуренција:

1 место: Извиднички одред Методија МитевскиБрицо од Скопје.

3 место : Извидничко поречанскиот одред ,,Јадран од Скопје.

 Севкупен победник на РИОН 2010 е :

– Извидничкиот одред ,,Методија МитевскиБрицо од Скопје.

 Извидничкиот одред ,,Наум НаумовскиБорче од Крива Паланка како домаќин на РИОН 2010 сака да се заблагодари за сите оние кои допринесоа да нашиот одред се покаже како добар домаќин, а особено им се заблагодаруваме на :

Општина Крива Паланка

Јавно претпријатие ,,Комуналец

Територијална противпожарна единица Крива Паланка

Ученички дом ,,Боро Менков Крива Паланка

Македонска радио телевизиј

Локална телевизија ,,Златен канал Крива Паланка

Трговско претпријатие ,,Малеш Крива Паланка

Медицински центар Крива Паланка

Црвен крс од Крива Паланка

Ве поздравуваме со извидничкиот поздрав

,,З д р а в о

     
     

 

 

 

 

 

 

Големина на фонт
Контраст