Традиционална културна манифестација „Невестинско поклонение на Свети Теодор Тирон“

Почитувани,
Ве покануваме да бидете дел од традиционаланта културна манифестација „Невестинско поклонение на Свети Теодор-Тирон“ која ќе се одржи во недела на 20 март во село Конопница – Крива Паланка.

programa_small

flaer_nevestinsko_poklonenie