Одржана втората работилница за креирање на Стратегија за локален економски развој на општина Крива Паланка

На ден 05.03.2015 се оддржа втората работилница за изготвување на Стратегијата за локален економски развој на општина Крива Паланка за периодот 2015-2020 година. Откако на претходната работилницата, претставниците на јавните институции, бизнис секторот и невладините организации извршија SWOT анализа, на денешната работилница истата беше презентирана пред присутните.

SAM_0284 (Custom)

На денешната работилница присутните разговараа за дефинирање на Визијата за општината, а потоа се премина кон формирање на работните групи кои поединечно ќе ги дефинираат програмите и стратешките цели по секоја стратешка област. Формирани се шест работни групи за шесте стратешки области, 1.Економски развој и туризам, 2.Рурален и регионален развој, 3.Образование, култура и спорт, 4.Заштита на животната средина и енергетска ефикасност, 5.Социјален развој и здравствена заштита и 6.Локано управување, ИТ и информирање на граѓаните. Носителите на работните групи ќе ги формираат групите со претставници од јавниот, невладиниот и бизнис секторот.

SAM_0287 (Custom) SAM_0291 (Custom) SAM_0296 (Custom) SAM_0299 (Custom)