Одржана работилница за административните службеници

Вчера во просториите на Општина Крива Паланка се одржа Работилница за примена на Законот за вработени во јавниот сектор и Законот за административни службеници и систем на управување темелен на компетенции.

На работилницата, која ја водеа претставник од Министерството за информатичко општество и администарција и претставник од Агенцијата за администарција, присуствуваа вработени во администарцијата од општините  Крива Паланка, Ранковце, Кратово и Пробиштип.  Присутните ги поздрави градоначалникот г.Арсенчо Алексовски.