Одржана работилница како дел од проектот „Реки без граници“