Отпочнаа подготовките за изградба на локален пат во село Голема Црцорија

Во текот на вчерашниот ден во Општина Крива Паланка се оддржа работна средба помеѓу претставници од Општина Крива Паланка со претставници на  месното население  од  месната заедница на село Голема Црцорија.

Во рамки на средбата се разговараше за заедничката соработка со месното население и Општина Крива Паланка во насока на забрзување на постапките кои се неопходни за целосна и навремена реализација на проектот за изградба на локален пат во село Голема Црцорија-делница од асфалт маала Рупје до маала Баратлици и крак до месното училиште.

Средствата се обезбедени преку Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој, која се спроведува од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој