Градоначалникот Мицевски учествува на Инвестициски форум за енергетска ефикасност

Во периодот  од 19 до 20 февруари градоначалникот Мицевски учествува на Инвестициски форум на градоначалници во Брисел. Форумот ги вклучува локалните и регионални власти кои доброволно се залагаат за зголемување на енергетската ефикасност и употребата на обновливи извори на енергија на нивните територии, со што директно се дава поддршка за намалување на емисијата на CO2 и заштита на животната средина.

По усвојувањето на енергетскиот пакет на Европската унија во 2008 година, Европската комисија го започна процесот за поддршка на напорите на локалните власти во спроведувањето на политиките за одржлива енергија.

На самитот учествуваат над 600 претставници од институции, бизнис сектор, консултантски и финансиаки организации, при што можат да се видат и да се слушне за најновите достигнувања на овој план.