Советот на млади на Крива Паланка со ново раководство ќе ја унапредува локалната состојба со младите

На 23 април се одржа втората седница на Совет на млади на општина Крива Паланка, избрано е ново раководство, а за претседател е избрана Елеонора Маџовска, која најави проекти за подобрување на состојбата на локално ниво во повеќе области, со цел унапредување на животот нз младите од градот.

-Целта на Советот и неговото активно функционирање се придвижување во позитивна насока и во нагорна линија на сите случувања кои ги засегаат младите, пред се култура,образование, туризам и спорт. Воопшто, нашето дејствување ќе биде во насока на поттикнување на проактивноста кај врсниците и активно вклучување во креирање на локалните политики, изјави Маџовска.

За потпретседател е избран Стефан Вучевски, а секретар во Советот е Коста Спасовски.

На седницата на Советот на млади се утврдени и насоките за понатамошно дејствување, усвоен е деловникот за работа, а до следната седница  младите ќе работат на формирање Годишен календар на активности. Остварени се и првични контакти со претставници на локалната самоуправа за тековните активности на општината во кои активно би се вклучиле младите.