Асфалтирање на паркинг на улица Херој Карпош

Општина Крива Паланка во рамки на своите активности за изградба и одржување на комуналната инфраструктирата го асфалтираше паркингот на улица Херој Карпош со површина од 350 м2. Изведувач на градежните работи е фирмата „Лабино-Трејд“ од Гостивар.

String could not be parsed as XML