OWNERSHIP

Општина Крива Паланка ги известува сите оние кои успешно ја завршија обуката за возрасни за работа на компјутери, организирана од страна на Општина Крива Паланка, а во соработка со Министерството за образование и наука и Владата на РМ,дека на ден 20.04.2010 година со почеток во 11.00 часот во Голема Сала на Општина Крива Паланка, свечено од страна на Градоначалникот на Општината ќе бидат доделени благодарници за обучувачите и потврди за обукантите.

 

MUNICIPALITY OF CURVE PALACE
       Mayor
Дипл.прав.Арсенчо Алексовски

Font size
Contrast