OWNERSHIP

 ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА ПРЕКУ ПРЕТСТАВНИК ОД ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ФИНАНСИИ НА ДЕН 16.12.2009 ГОДИНА (СРЕДА) СО ПОЧЕТОК ВО 12,00 ЧАСОТ ВО ПРОСТОРИИТЕ НА ГОЛЕМАТА САЛА НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА ЌЕ ВРШИ ПРЗЕНТАЦИЈА НА НАЦРТ – БУЏЕТОТ ЗА 2010 ГОДИНА И ГИ ПОВИКУВА НА ИСТАТА ДА ЗЕМАТ УЧЕСТВО ОПШТИНСКИТЕ БУЏЕТСКИ  КОРИСНИЦИ (СРЕДНО И ОСНОВНО ОБРАЗОВНИТЕ И ГРАДИНКА) ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ, НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ И  СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ГРАЃАНИ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА.

Font size
Contrast