Јавен оглас до невработените лица

Со цел да овозможи поголемо учество и опфат на невработени лица кои се заинтересирани своето вработување да го решат преку Програма за самовработување,  Агенцијата за вработување на Република Македонија, врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување за 2013 година и Програмата за работа на Владата на Република Македонија 2011-2015, на ден 04.02.2013 година,  објавува  ЈАВЕН ОГЛАС до невработените лица.

Font size
Contrast