PUBLIC NOTICE for setting up a stall or sales stand

По повод престојните празници во месец aвгуст 2019 и планираните настани на градскиот плоштад и градскиот парк во центарот на градот Крива Паланка We inform all interested individuals and legal entities that need to set up a stall or a sales stand. на претходно именуваниот локалитет можат да поднесат барање до општината за одобрување според дефинирани локации на тезги од страна на општината за период од 20.08.2019 до 01.09.2019 година.

Сите заинтересирани баратели потребно е да поднесат барање до Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина при Општина Крива Паланка каде ќе биде одреден временскиот период и површината за поставување со претходна платена администартивна такса, комунална такса и такса за закуп на простор.

 Determination of surface area per applicant will be in principle first come first served.

                                                            
Department of Urban Planning, Traffic
  
and environmental protection

Font size
Contrast