Competition for subsidized transportation of students who study at the state universities in Stip and Skopje, and are residents of the municipality of Kriva Palanka

Врз основа на Одлуката бр.09-1829/13 од 25.06.2018 година за субвенциониран превоз на студенти за студиската 2018/2019 година кои студираат на државните универзитети во Скопје и Штип („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.6/2018 од 26.06.2018)  Правилникот за условите, критериумите и правилата за субвенциониран превоз на студенти кои студираат на Државните Универзитети во Штип и Скопје бр.09-2790/21 од 28.12.2017 година („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.15/2017  од 28.12.2017 година) Општина Крива Паланка  објавува

Конкурс
за субвенциониран превоз на студенти кои студираат на државните универзитетите во Штип и Скопје, а се жители на општина Крива Паланка

Required forms for students

Font size
Contrast