Свечено отворен меѓународниот театарски фестивал „Свети Јоаким Осоговски“

Синоќа, 15 септември, in Н.У.Center for култура, solemnly was отворено второто издание of International театарски фестивал  Свети Јоаким Осоговски, who are organizes под покровителство of Municipality Kriva Palanka and with финансиска подршка of The Ministry for култура.

Фестивалот go отвори државниот secretary in The Ministry for култура Дарко Стефановски, who pointed out дека with заживувањето of театарската сцена in Kriva Palanka, овој city are поврзува with останатите културни центри in the state.

Фестивалот is убава можност yes дојдат to израз креативните енергии, a his меѓународен карактер овозможува yes are презентираат театарските случувања, не само in ours state, туку and in соседните земји. Како пограничен city, are надевам дека театарската уметност of фестивалот are more will are развива in frames  of пограничната соработка, pointed out Стефановски.

Пригодна реч for International театарски фестивал give  the mayor of Kriva Palanka, Arsencho Aleksovski.

Беше огромен  предизвик yes go поставиме темелот of сопствен театарски фестивал and yes her направиме оваа, можеби скромна сцена, средиште of изразување of различните театарски форми. Полека go пробиваме патот of сопственото театарско вообличување and are надеваме дека with растежот of фестивалот, in годините what доаѓаат, тој will are етаблира in препознатливо and престижно културно збиднување, with знаменити обележја of самиот простор of who are случува. Очекуваме in иднина of кривопаланечката сцена yes продефилираат професионални and реномирани театри, врвни актери and претстави, who will побудат interest at гледачите and will go оплеменат нивниот дух, pointed out the mayor Aleksovski.  (Говор на градоначалникот, Арсенчо Алексовски на отварањето на Меѓународниот театарски фестивал „Свети Јоаким Осоговски“)

On отварањето of фестивалот настапи and Староградското друштво Распеани Кривопаланчани, a фестивалската program започна with бравурозната изведба of Народниот театар Јордан Хаџи КонстантиновЏинот, who are претстави with култната претстава Мушичка. Публиката in преполната сала, with овации and воодушевување them поздрави гостите from Велешкиот театар for нивното извонредно актерско остварување, а Градоначалникот им врачи плакета во знак на благодарност за учество на фестивалот.

Вечерва of програмата is претставата Женско царство, in изведба of Општинскиот драмски театар from Ќустендил, Bulgaria. Претставата започнува in стандардното време, in 19 часот, as and останатите претстави from фестивалската program. (Програма на фестивалот)

     
     
Font size
Contrast