Чистење на речното корито на Дурачка Река

Општина Крива Паланка започна со чистење на дел од  речното корито на Дурачка Река во централното градско подрачје. Со акцијата се планира коритото комплетно да биде исчистено од надојдениот нанос и да биде исечена крајбрежната вегетација .

 

Font size
Contrast